EvanjelickýTítovi1,13

Títovi 1:13

Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere


Verš v kontexte

12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci. 13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere 14 a ne­prid­ržiavali sa židov­ských bájok a príkazov ľudí od­vrátených od prav­dy.

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 To svedoc­tvo je prav­divé. A pre tú príčinu ich prís­ne tres­ci, aby boli zdraví vo viere

Evanjelický

13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere

Ekumenický

13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre­to ich prís­ne kar­haj, aby ozdraveli vo viere.

Bible21

13 Měl úplnou prav­du. Pro­to je přísně na­po­mínej, ať jsou zdraví ve víře