EvanjelickýTítovi1,12

Títovi 1:12

Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci.


Verš v kontexte

11 ktorým treba za­pchať ús­ta. Títo pre­vracajú celé domy, keď pre nečis­tý zisk vy­učujú, čo sa ne­má (vy­učovať). 12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci. 13 Toto svedec­tvo je prav­divé. Pre to ich prís­ne na­pomínaj, aby ozdraveli vo viere

späť na Títovi, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Ktosi z nich, ich vlast­ný prorok, po­vedal: Kréťania boli a sú vždycky lhári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

Evanjelický

12 Jeden z nich, ich vlast­ný prorok , (o nich) po­vedal: Kréťania vždy luhajú, sú plané hovädá a leniví bruchopas­níci.

Ekumenický

12 Ich vlast­ný prorok, jeden spomedzi nich, po­vedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá.

Bible21

12 Je­den z nich, je­jich vlastní pro­rok, ře­kl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“