EvanjelickýSudcov7,6

Sudcov 7:6

Tých, čo zdvih­li ruku k ús­tam, a tak chlípali, bolo tri­sto mužov, os­tat­ný ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu.


Verš v kontexte

5 Za­viedol ľud dolu k vode. Hos­podin po­vedal Gide­onovi: Každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho po­stav osobit­ne; takis­to každého, kto si kľak­ne na kolená, a tak bude piť. 6 Tých, čo zdvih­li ruku k ús­tam, a tak chlípali, bolo tri­sto mužov, os­tat­ný ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu. 7 Hos­podin riekol Gide­onovi: S tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim, a vy­dám ti Mid­ján­cov do rúk; všet­ci os­tat­ní nech idú domov.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu.

Evanjelický

6 Tých, čo zdvih­li ruku k ús­tam, a tak chlípali, bolo tri­sto mužov, os­tat­ný ľud si kľakol na kolená, a tak pil vodu.

Ekumenický

6 Tých, čo chlípali vodu tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo tri­sto mužov. Os­tat­ní z ľudu si k vode kľak­li a tak sa na­pili.

Bible21

6 Tři sta mužů chlem­talo vodu z ruky a všich­ni ostatní si k pi­tí klek­li.