EvanjelickýSudcov7,11

Sudcov 7:11

a vy­počuj, čo hovoria. Vtedy zís­kaš od­vahu zo­stúpiť do tábora. Nato Gide­on zišiel so svojím služob­níkom Purom až k pred­ným strážam na okraji tábora.


Verš v kontexte

10 Ak sa bojíš zo­stúpiť, choď najprv so svojím služob­níkom Purom dolu do tábora 11 a vy­počuj, čo hovoria. Vtedy zís­kaš od­vahu zo­stúpiť do tábora. Nato Gide­on zišiel so svojím služob­níkom Purom až k pred­ným strážam na okraji tábora. 12 Mid­ján, Amálék a všet­ci synovia východu za­plavili údolie v takom množs­tve ako kobyl­ky a ich tiav bolo bez počtu tak, ako mnoho je pies­ku na mor­skom brehu.

späť na Sudcov, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore.

Evanjelický

11 a vy­počuj, čo hovoria. Vtedy zís­kaš od­vahu zo­stúpiť do tábora. Nato Gide­on zišiel so svojím služob­níkom Purom až k pred­ným strážam na okraji tábora.

Ekumenický

11 a vy­počuj, čo budú hovoriť. Vtedy zís­kaš od­vahu zísť do tábora. Gideón zišiel so svojím služob­níkom Purom až k predným strážam na okraji tábora.

Bible21

11 Až us­lyšíš, co si v tá­boře ří­kají, os­mělíš se k útoku.“ Sešel tedy se svým zbrojnošem Pu­rou až k oz­bro­jeným hlídkám na kra­ji tá­bo­ra.