EvanjelickýSudcov6,7

Sudcov 6:7

Keď Iz­rael­ci pre Mid­ján­cov volali k Hos­podinovi o po­moc,


Verš v kontexte

6 Tak­to Mid­ján­ci veľmi ožob­ráčili Iz­rael. Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc. 7 Keď Iz­rael­ci pre Mid­ján­cov volali k Hos­podinovi o po­moc, 8 Hos­podin po­slal Iz­rael­com proroka, a ten im hovoril: Tak­to hovorí Hos­podin, Boh Iz­raela: Ja som vás vy­viedol z Egyp­ta a z domu ot­roc­tva;

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

7 A stalo sa, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi pre Madiana,

Evanjelický

7 Keď Iz­rael­ci pre Mid­ján­cov volali k Hos­podinovi o po­moc,

Ekumenický

7 Keď Iz­raeliti pre Mid­jánčanov volali a žiadali Hos­podina o pomoc,

Bible21

7 Když teh­dy synové Iz­rae­le kvů­li Mi­diánu vo­la­li k Hos­po­di­nu,