EvanjelickýSudcov6,25

Sudcov 6:25

V onú noc hovoril mu Hos­podin: Vez­mi mladého jun­ca z dobyt­ka svoj­ho otca a druhého, sedem­ročného jun­ca, a zbúraj Baalov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vy­tni!


Verš v kontexte

24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re. 25 V onú noc hovoril mu Hos­podin: Vez­mi mladého jun­ca z dobyt­ka svoj­ho otca a druhého, sedem­ročného jun­ca, a zbúraj Baalov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vy­tni! 26 A z po­u­kladaných kameňov po­stav ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na výšine toh­to vr­chu, na vr­chole tej­to pev­nos­ti. Po­tom vez­mi druhého jun­ca a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z ašéry, ktorú vy­tneš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

25 Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš.

Evanjelický

25 V onú noc hovoril mu Hos­podin: Vez­mi mladého jun­ca z dobyt­ka svoj­ho otca a druhého, sedem­ročného jun­ca, a zbúraj Baalov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vy­tni!

Ekumenický

25 Ešte v tú noc mu Hos­podin pri­kázal: Vez­mi býka z dobytka svoj­ho otca a ešte jed­ného sedem­ročného býka. Zrúcaj Baálov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a roz­sekaj po­svät­ný stĺp, ktorý je pri ňom!

Bible21

25 Té noci mu Hos­po­din ře­kl: „Vez­mi býka ze stáda svého ot­ce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův ol­tář, jenž patří tvé­mu ot­ci, a ten Ašeřin kůl ve­dle něj pokácej.