EvanjelickýSudcov6,17

Sudcov 6:17

On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš.


Verš v kontexte

16 Hos­podin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Mid­ján­cov ako jed­ného muža. 17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš. 18 Ne­vzdiaľ sa od­tiaľto, kým ne­prídem k Tebe, nedonesiem a ne­zložím pred Tebou svoj dar. On po­vedal: Zo­stanem, kým sa ne­vrátiš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi, prosím, znamenie, že ty hovoríš so mnou.

Evanjelický

17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš.

Ekumenický

17 On mu však po­vedal: Ak som zís­kal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty.

Bible21

17 „V tom případě mi pro­kaž laskavost,“ od­po­věděl Ge­de­on. „­Dej mi pro­sím zna­mení, že se mnou mluvíš ty.