EvanjelickýSudcov6,16

Sudcov 6:16

Hos­podin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Mid­ján­cov ako jed­ného muža.


Verš v kontexte

15 Ale on Mu od­povedal: Ach, Pane, čím mám vy­slobodiť Iz­rael? Hľa, môj rod je naj­chatr­nejší v Menaššem a ja som najm­ladší v dome môj­ho ot­ca. 16 Hos­podin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Mid­ján­cov ako jed­ného muža. 17 On mu po­vedal: Ak som našiel milosť v Tvojich očiach, daj mi znamenie, že si to Ty, kto so mnou hovoríš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale Hospodin mu riekol: Ja budem is­tot­ne s tebou, a zbiješ Madianov ako jed­ného muža.

Evanjelický

16 Hos­podin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Mid­ján­cov ako jed­ného muža.

Ekumenický

16 Hos­podinov an­jel ho však ubez­pečil: Keď budem s tebou, Mid­jánčanov porazíš ako jed­ného muža.

Bible21

16 „Ano, ale já budu s te­bou, takže po­bi­ješ Mi­dián­ce až do posledního,“ ře­kl mu na to Hos­po­din.