EvanjelickýSudcov6,10

Sudcov 6:10

Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh; ne­uc­tievaj­te bohov Amorej­cov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma ne­počúvali.


Verš v kontexte

9 ja som vás vy­tr­hol z moci Egyp­ta a z moci všet­kých vašich utláčateľov; za­hnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. 10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh; ne­uc­tievaj­te bohov Amorej­cov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma ne­počúvali. 11 Vtedy prišiel an­jel Hos­podinov a sadol si pod dub Abíézerov­ca Jóáša v Of­re, kým jeho syn Gide­on mlátil v lisov­ni pšenicu, aby ju za­chránil pred Mid­ján­cami.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu.

Evanjelický

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh; ne­uc­tievaj­te bohov Amorej­cov, v krajine ktorých bývate! Ale vy ste ma ne­počúvali.

Ekumenický

10 Po­vedal som vám: Ja som Hos­podin, váš Boh. Neboj­te sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma ne­pos­lúch­li.

Bible21

10 Teh­dy jsem vám ře­kl: ‚Já jsem Hos­po­din, váš Bůh. Ne­smí­te ctít bohy Emo­rej­ců, v je­jichž zemi bydlíte.‘ Ale ne­po­s­lech­li jste mě.“