EvanjelickýSudcov5,8

Sudcov 5:8

Keď si volili nových bohov, bojovalo sa pri bránach; ale či bolo vid­no štít abo kopiju pri štyrid­saťtisícoch Iz­raela?


Verš v kontexte

7 Spust­li dediny v Iz­raeli, veru spust­li, kým som ne­povs­tala, ja Debora, kým som ne­povs­tala ako mat­ka v Iz­raeli. 8 Keď si volili nových bohov, bojovalo sa pri bránach; ale či bolo vid­no štít abo kopiju pri štyrid­saťtisícoch Iz­raela? 9 Moje srd­ce od­dané je vod­com Iz­raela, ktorí dob­rovoľne po­vs­tali v ľude. Dob­rorečte Hos­podinovi,

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy voj­na v bránach. A či azda bolo vidieť štít alebo kopiju medzi štyrid­siatimi tisícami v Iz­raelovi?

Evanjelický

8 Keď si volili nových bohov, bojovalo sa pri bránach; ale či bolo vid­no štít abo kopiju pri štyrid­saťtisícoch Iz­raela?

Ekumenický

8 Ľud si zvolil nových bohov, v bránach mes­ta sa roz­pútal boj; no nebolo vidieť štít ani kopiju pri štyrid­saťtisícovom dave Iz­raela.

Bible21

8 Bůh určil vůd­ce nové, když v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí­me­zi čtyřiceti tisíci v Iz­rae­li?