EvanjelickýSudcov5,5

Sudcov 5:5

Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, ešte aj Sinaj, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela.


Verš v kontexte

4 Hos­podine, keď si vy­chádzal zo Seíru, keď si kráčal z edóm­skych strání, za­chvela sa zem, aj nebesá kropili, aj ob­laky liali vodu. 5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, ešte aj Sinaj, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela. 6 Za dní Šam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jáéliných opus­tené boli ces­ty a putujúci chodili bočnými ces­tami.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Vr­chy sa rozp­lývaly od tvári Hos­podinovej, toď Sinai, od tvári Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho.

Evanjelický

5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, ešte aj Sinaj, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela.

Ekumenický

5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, Bohom zo Sinaja, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela.

Bible21

5 Před Hos­po­di­nem se třás­ly hory, před Hos­po­di­nem ze Sinaje, před Bo­hem Iz­rae­le.