EvanjelickýSudcov5,4

Sudcov 5:4

Hos­podine, keď si vy­chádzal zo Seíru, keď si kráčal z edóm­skych strání, za­chvela sa zem, aj nebesá kropili, aj ob­laky liali vodu.


Verš v kontexte

3 Počuj­te, králi, počúvaj­te, kniežatá! Za­spievam Hos­podinovi, za­spievam žalm Hos­podinovi, Bohu Iz­raela. 4 Hos­podine, keď si vy­chádzal zo Seíru, keď si kráčal z edóm­skych strání, za­chvela sa zem, aj nebesá kropili, aj ob­laky liali vodu. 5 Vr­chy sa klátili pred Hos­podinom, ešte aj Sinaj, pred Hos­podinom, Bohom Iz­raela.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Hos­podine, keď si vy­šiel zo Seira, keď si kráčal s poľa Edomov­ho, trias­la sa zem, áno, aj nebesia kropily, aj ob­laky kropily vodou.

Evanjelický

4 Hos­podine, keď si vy­chádzal zo Seíru, keď si kráčal z edóm­skych strání, za­chvela sa zem, aj nebesá kropili, aj ob­laky liali vodu.

Ekumenický

4 Hos­podin, keď si vy­šiel zo Seíru, keď si šiel z Edómskych strání, za­chvela sa zem, z neba padali kropaje, z oblakov sa liala voda.

Bible21

4 Když vy­táhls, Hos­po­di­ne, ze Seíru, z edom­ské pláně když kráčel jsi, země se třás­la, ne­besa dštila, z mraků voda pa­da­la.