EvanjelickýSudcov5,29

Sudcov 5:29

Jej naj­múd­rejšie kňažné od­povedali, aj ona opätuje ich slová v sebe:


Verš v kontexte

28 Ok­nom vy­zerala a volala mat­ka Síserova cez mrežovanie: Prečo otáľa prísť jeho voz, prečo mešká hr­kot jeho vozov? 29 Jej naj­múd­rejšie kňažné od­povedali, aj ona opätuje ich slová v sebe: 30 Iste na­chodia a delia korisť, jed­no dievča, dve dievčatá na muža. Korisť pes­trých šiat pre Síseru, korisť pes­trých látok, jed­nu - dve pes­trot­kané lát­ky ako korisť na moju šiju.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

29 Múd­re medzi jej kňažnami jej od­povedaly, áno, aj ona sama od­povedala sama sebe:

Evanjelický

29 Jej naj­múd­rejšie kňažné od­povedali, aj ona opätuje ich slová v sebe:

Ekumenický

29 Od­poveď prišla z úst jej naj­múd­rejších kňažien, ich slová si pri­pomína sama:

Bible21

29 Od­po­vídají její nej­mou­dřejší kněžnyto, co si sama opa­kuje doko­la: