EvanjelickýSudcov5,28

Sudcov 5:28

Ok­nom vy­zerala a volala mat­ka Síserova cez mrežovanie: Prečo otáľa prísť jeho voz, prečo mešká hr­kot jeho vozov?


Verš v kontexte

27 Pri jej nohách klesol padol a vy­strel sa, pri jej nohách klesol, padol. Kde klesol, tam padol za­bitý. 28 Ok­nom vy­zerala a volala mat­ka Síserova cez mrežovanie: Prečo otáľa prísť jeho voz, prečo mešká hr­kot jeho vozov? 29 Jej naj­múd­rejšie kňažné od­povedali, aj ona opätuje ich slová v sebe:

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

28 Ok­nom vy­zerala a hlas­ne volala mater Sizerova, cez mrežu. Prečo tak dlho nej­de jeho voz? Prečo tak po­zdia kroky jeho záp­rahov?

Evanjelický

28 Ok­nom vy­zerala a volala mat­ka Síserova cez mrežovanie: Prečo otáľa prísť jeho voz, prečo mešká hr­kot jeho vozov?

Ekumenický

28 Cez okno hľadí a volá spoza mreže Síserova mat­ka: Prečo tak otáľa ná­vrat jeho voza, prečo len mešká hr­kot jeho záp­rahov?

Bible21

28 Za oknem vy­hlíží matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč už tak dlouho jeho vůz nejede? Proč se zvuk jeho vozů tak dlouho zdržuje?