EvanjelickýSudcov5,25

Sudcov 5:25

Vodu žiadal, ona podala mlieko, v kniežacej čaši prinies­la smotanu.


Verš v kontexte

24 Požeh­naná buď, Jáél, medzi ženami, žena Kenij­ca Chebera; nad ženy v stane buď požeh­naná. 25 Vodu žiadal, ona podala mlieko, v kniežacej čaši prinies­la smotanu. 26 Ruku vy­strela za kolíkom a svoju pravicu za ťažkým kladivom, zrazila Síseru, rozt­rieštila mu hlavu, roz­bila, prerazila mu sluchy.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

25 Vody žiadal, podala mlieka, v kniežacej čaši prinies­la smotany.

Evanjelický

25 Vodu žiadal, ona podala mlieko, v kniežacej čaši prinies­la smotanu.

Ekumenický

25 Vodu si žiadal, podala mu mlieko a v čaši kniežacej donies­la smotanu.

Bible21

25 Požádal o vo­du, dala mu mléko, ve vzácné číši při­nes­la smet­a­nu.