EvanjelickýSudcov5,22

Sudcov 5:22

Vtedy dupotali kopytá koní, cválajú jeho moc­ní.


Verš v kontexte

21 Po­tok Kíšón ich od­plavil, praveký po­tok je po­tok Kíšón. Vy­kroč, duša moja, ráz­ne. 22 Vtedy dupotali kopytá koní, cválajú jeho moc­ní. 23 Pre­klínaj­te Méróz, vraví an­jel Hos­podinov, pre­klínaj­te strašne jeho občanov, lebo ne­prišli na po­moc Hos­podinovi, na po­moc Hos­podinovi medzi hr­dinami.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy dupotaly kopytá koňa; dupotaly od rých­leho behu, rých­leho behu jeho sil­ných.

Evanjelický

22 Vtedy dupotali kopytá koní, cválajú jeho moc­ní.

Ekumenický

22 Vtedy dupotali kon­ské kopytá, vtedy cválali jeho sil­ní.

Bible21

22 Jaký du­sot kopyt koní, prudký, prudký hřeb­ců trysk!