EvanjelickýSudcov4,5

Sudcov 4:5

Sedávala pod Deborinou pal­mou, medzi Rámou a Bételom, na Ef­rajim­skom po­horí, a Iz­rael­ci pri­chádzali k nej na súd.


Verš v kontexte

4 Prorokyňa Debora, Lap­pídótova žena, bola v tom čase sud­kyňou v Iz­raeli. 5 Sedávala pod Deborinou pal­mou, medzi Rámou a Bételom, na Ef­rajim­skom po­horí, a Iz­rael­ci pri­chádzali k nej na súd. 6 Po­slala po Báráka, syna Abínoámov­ho, za­volala ho z Kedeš-Naf­tálí a po­vedala mu: Hos­podin, Boh Iz­raela, ti pri­kázal: Choď, tiah­ni na vrch Tábór a vez­mi so sebou desaťtisíc mužov spomedzi Naf­tálíov­cov a Zebulúnov­cov,

späť na Sudcov, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A súdiac sedávala pod pal­mou Debory, medzi Rámou a medzi Bét-elom, na vr­chu Ef­rai­movom. A synovia Iz­raelovi chodili k nej hore na súd.

Evanjelický

5 Sedávala pod Deborinou pal­mou, medzi Rámou a Bételom, na Ef­rajim­skom po­horí, a Iz­rael­ci pri­chádzali k nej na súd.

Ekumenický

5 Sedávala pod Debórinou pal­mou na Ef­rajim­skom po­horí medzi Rámou a Bételom a Iz­raeliti pri­chádzali k nej na súd.

Bible21

5 Sedáva­la pod De­boři­nou pal­mou mezi Rá­mou a Bet-elem v Efraim­ských horách a Iz­rael­ci si k ní při­cháze­li pro roz­hodnutí.