EvanjelickýSudcov3,26

Sudcov 3:26

Ale kým oni otáľali, Éhúd ušiel; prešiel pop­ri tesaných mod­lách a unikol do Seíry.


Verš v kontexte

25 Čakali až do zunovania. On však ne­ot­váral dvere hor­nej siene. Vzali kľúč a ot­vorili; a hľa, ich pán ležal mŕt­vy na zemi. 26 Ale kým oni otáľali, Éhúd ušiel; prešiel pop­ri tesaných mod­lách a unikol do Seíry. 27 Len čo došiel, za­trúbil na Ef­rajim­skom po­horí na trúbu, Iz­rael­ci zo­stúpili s ním z po­horia a on na ich čele.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

26 A Ehúd ušiel, kým sa oni spamätali zo svojej bez­rad­nos­ti, a zašiel zatiaľ za lomy a za­chránil sa útekom do Seirata.

Evanjelický

26 Ale kým oni otáľali, Éhúd ušiel; prešiel pop­ri tesaných mod­lách a unikol do Seíry.

Ekumenický

26 Kým váhali, Ehúd ušiel. Prešiel pop­ri mod­lách a unikol do Seíry.

Bible21

26 Za­tím­co če­ka­li, Ehud už mi­nul Pesi­lim a pr­chal směrem k Se­iře.