EvanjelickýSudcov3,16

Sudcov 3:16

Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro.


Verš v kontexte

15 Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu: Éhúda, syna Ben­jamín­ca Géru, ktorý bol ľavák. Iz­rael­ci po­slali po ňom Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­platok. 16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro. 17 Odo­vzdal moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi po­platok. Eg­lón bol veľmi tučný muž.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 A Ehúd si spravil meč, os­trý na obe strany, dl­hý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bed­ro.

Evanjelický

16 Éhúd si zhotovil meč na obe strany os­trý, na lakeť dl­hý, a opásal si ho pod šaty na pravé bed­ro.

Ekumenický

16 Ehúd si zhotovil na lakeť dl­hý, oboj­stran­ne os­trý meč. Pri­pásal si ho pod šaty na pravý bok.

Bible21

16 Ehud si vy­ro­bil krátký dvoj­sečný meč, připásal si jej pod oděv k pravé­mu steh­nu