EvanjelickýSudcov3,14

Sudcov 3:14

Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.


Verš v kontexte

13 Ten sa spojil s Am­món­cami a Amálékov­cami, vy­tiahol, porazil Iz­rael a ob­sadil Mes­to paliem. 14 Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov. 15 Vtedy Iz­rael­ci volali k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin im vzbudil zá­chran­cu: Éhúda, syna Ben­jamín­ca Géru, ktorý bol ľavák. Iz­rael­ci po­slali po ňom Eg­lónovi, moáb­skemu kráľovi, po­platok.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 A synovia Iz­raelovi slúžili Eg­lonovi, moáb­skemu kráľovi, osem­násť rokov.

Evanjelický

14 Iz­rael­ci slúžili moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.

Ekumenický

14 Iz­raeliti boli pod­daní moáb­skemu kráľovi Eg­lónovi osem­násť rokov.

Bible21

14 Iz­rael­ci pak slouži­li moáb­ské­mu krá­li Eglo­novi osmnáct let.