EvanjelickýSudcov3,1

Sudcov 3:1

Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán;


Verš v kontexte

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán; 2 len pre­to, aby ho po­kolenia Iz­rael­cov po­znali a aby na­učil bojom tých, ktorí ich ne­poz­nali. 3 Toto sú tie národy: päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaán­ci, Sidón­ci a Chivij­ci, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baal-Cher­món až ako sa ide do Chamátu.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských,

Evanjelický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­rael­cov, ktorí ne­poz­nali boje o Kanaán;

Ekumenický

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hos­podin v krajine, aby nimi skúšal všet­kých Iz­raelitov, ktorí ne­poz­nali nijaký boj o Kanaán —

Bible21

1 Toto jsou náro­dy, které Hos­po­din po­ne­chal, aby jimi zkoušel Iz­rael­ce, kteří ne­zaži­li žádný z bo­jů o Kanaán.