EvanjelickýSudcov21,17

Sudcov 21:17

Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela?


Verš v kontexte

16 Starší zboru po­vedali: Čo máme robiť ohľadom žien pre tých, ktorí os­tali? Lebo ženy z Ben­jamína sú vy­kynožené. 17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela? 18 My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

17 A po­vedali: Dedičs­tvo unik­lých t­reba zase dať Benjaminovi, aby nebolo vy­hladené po­kolenie z Iz­raela.

Evanjelický

17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela?

Ekumenický

17 Po­vedali: Dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li, bude pat­riť Ben­jamínovi, aby nebol vy­kynožený jeden kmeň z Izraela.

Bible21

17 Říka­li také: „­Ti, kdo se z Ben­jamí­na za­chráni­li, po­tře­bují dě­dice, aby z Iz­rae­le ne­vy­mizel ce­lý kmen.