EvanjelickýSudcov19,8

Sudcov 19:8

Na piaty deň včas­ráno sa vy­beral na ces­tu. Otec dievčaťa po­vedal: Po­sil­ni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obi­dvaja zasa jed­li.


Verš v kontexte

7 Ale muž sa chys­tal odísť. Jeho tesť však naliehal na neho, takže prenocoval tam. 8 Na piaty deň včas­ráno sa vy­beral na ces­tu. Otec dievčaťa po­vedal: Po­sil­ni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obi­dvaja zasa jed­li. 9 Nato sa zdvihol ten muž, aby sa vy­dal na ces­tu i so svojou vedľajšou ženou a so sluhom, ale jeho tesť, otec dievčaťa, mu po­vedal: Hľa, deň sa na­chýlil k večeru; prenocuj tu cez noc a cíť sa dob­re! Zaj­tra včas­ráno vstanete, vtedy odídeš do svoj­ho stanu.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 Po­tom vstal skoro ráno, piateho dňa, že teda poj­de. Ale zase len povedal otec dievčiny: Nože po­sil­ni, prosím, svoje srd­ce! A otáľali, až sa na­chýlil deň. A jed­li obi­dvaja.

Evanjelický

8 Na piaty deň včas­ráno sa vy­beral na ces­tu. Otec dievčaťa po­vedal: Po­sil­ni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obi­dvaja zasa jed­li.

Ekumenický

8 Piateho dňa za­včasu ráno sa chys­tal na ces­tu. No diev­kin otec naliehal: Najprv sa, prosím, po­sil­ni! Zdržali sa, kým sa deň nenachýlil a obaja spolu jed­li.

Bible21

8 Ráno pátého dne si přivstal, že půjde. Dívčin otec mu ale ře­kl: „Pro­sím, pořádně se posilni.“ A než oba po­jedli, zdrže­li se až do odpo­ledne.