EvanjelickýSudcov19,7

Sudcov 19:7

Ale muž sa chys­tal odísť. Jeho tesť však naliehal na neho, takže prenocoval tam.


Verš v kontexte

6 Zo­stali a obi­dvaja spolu jed­li a pili. Po­tom po­vedal otec dievčaťa mužovi: Nech sa ti páči, zo­staň cez noc a cíť sa dob­re! 7 Ale muž sa chys­tal odísť. Jeho tesť však naliehal na neho, takže prenocoval tam. 8 Na piaty deň včas­ráno sa vy­beral na ces­tu. Otec dievčaťa po­vedal: Po­sil­ni sa a zdrž sa, kým sa deň nenachýli. Obi­dvaja zasa jed­li.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď vstal človek, že odíde, na­silu ho zdržal jeho svokor. A tak sa vrátil a zase prenocoval tam.

Evanjelický

7 Ale muž sa chys­tal odísť. Jeho tesť však naliehal na neho, takže prenocoval tam.

Ekumenický

7 Keď sa muž pred­sa chys­tal odísť, tesť naňho naliehal a on tam prenocoval.

Bible21

7 On už se zvedal, že půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc.