EvanjelickýSudcov19,19

Sudcov 19:19

Mám aj slamu a krm pre naše os­ly, a chlieb i víno pre seba i pre svoju slúžku i pre sluhu, ktorý je s tvojím služob­níkom; nič mi nechýba.


Verš v kontexte

18 Od­povedal mu: Pre­chádzame z jud­ského Bet­lehema na kraj­ný svah Ef­rajim­ského po­horia; od­tiaľ po­chádzam. Išiel som do jud­ského Bet­lehema, a teraz som na ces­te domov; ale ni­kto ma nech­ce prijať do domu. 19 Mám aj slamu a krm pre naše os­ly, a chlieb i víno pre seba i pre svoju slúžku i pre sluhu, ktorý je s tvojím služob­níkom; nič mi nechýba. 20 Starec po­vedal: Po­koj s tebou! Čokoľvek po­trebuješ, bude na mojej staros­ti; na námes­tí ne­môžeš nocovať.

späť na Sudcov, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 A jes­to pred­sa aj slama aj ob­rok pre našich oslov, a mám aj chlieb aj víno pre seba i pre tvoju diev­ku i pre mláden­ca, k­torý je s tvojimi služob­ník­mi; nemáme nedostatku ničoho.

Evanjelický

19 Mám aj slamu a krm pre naše os­ly, a chlieb i víno pre seba i pre svoju slúžku i pre sluhu, ktorý je s tvojím služob­níkom; nič mi nechýba.

Ekumenický

19 Mám slamu i ob­rok pre naše os­ly, mám aj chlieb a víno pre seba i pre tvoju slúžku a pre mláden­ca, ktorý sprevádza tvoj­ho služob­níka. Nič mi nechýba.

Bible21

19 Má­me slá­mu i ob­rok pro své os­ly, mám i chléb a víno pro se­be, zde pro tvou služebnici i pro mlá­den­ce, který tvého služebníka pro­vází. Nic víc nepotřebujeme.“