EvanjelickýSudcov16,14

Sudcov 16:14

Vtedy ho uspala a spliet­la sedem pramien­kov jeho vlasov s os­novou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala na neho: Filištín­ci idú na teba, Sam­son! Tu sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčs­kym čln­kom i s os­novou.


Verš v kontexte

13 Teraz po­vedala Delíla Sam­sonovi: Doteraz si ma klamal a luhal si mi. Po­vedz mi: Čím ťa možno po­viazať? Od­povedal jej: Keby si spliet­la sedem pramien­kov vlasov mojej hlavy s os­novou a upev­nila by si kolíkom, oslab­nem a budem ako ktorýkoľvek človek. 14 Vtedy ho uspala a spliet­la sedem pramien­kov jeho vlasov s os­novou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala na neho: Filištín­ci idú na teba, Sam­son! Tu sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčs­kym čln­kom i s os­novou. 15 Ale ona mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať, že ma miluješ, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Trik­rát si ma už oklamal a ne­povedal si mi, v čom je tvoja veľká sila.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou.

Evanjelický

14 Vtedy ho uspala a spliet­la sedem pramien­kov jeho vlasov s os­novou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala na neho: Filištín­ci idú na teba, Sam­son! Tu sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčs­kym čln­kom i s os­novou.

Ekumenický

14 Vtedy ho uspala, spliet­la sedem vr­kočov z jeho vlasov s osnovou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala naňho: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčskym čln­kom i s osnovou.

Bible21

14 Když pak usnul, Da­li­la vza­la sedm copů na jeho hlavě, vplet­la je do osnovy a utáh­la ko­líkem. Vtom na něj za­vo­la­la: „Sam­so­ne, Fi­lištíni jdou na tebe!“ Pro­bu­dil se ze spánku a vy­tr­hl ko­lík i se stavem a osnovou.