EvanjelickýSudcov15,8

Sudcov 15:8

Bil ich veľkými úder­mi po steh­nách a po bed­rách. Po­tom zišiel a býval v skal­nej rok­line Étámu.


Verš v kontexte

7 Sam­son im po­vedal: Keď vy tak­to robíte, ne­pres­tanem, kým sa vám ne­vypom­stím. 8 Bil ich veľkými úder­mi po steh­nách a po bed­rách. Po­tom zišiel a býval v skal­nej rok­line Étámu. 9 Nato Filištín­ci vy­šli hore, utáborili sa v Jud­sku a roz­ložili sa v Lechí.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

8 A zbil ich, lýt­ko i s bed­rom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v roz­puk­line skaly Étam.

Evanjelický

8 Bil ich veľkými úder­mi po steh­nách a po bed­rách. Po­tom zišiel a býval v skal­nej rok­line Étámu.

Ekumenický

8 Mlátil ich teda rad-radom, utr­peli ťažkú porážku. Po­tom zišiel a býval v skalnej rok­line Étam.

Bible21

8 A bil je hlava ne­hlava; byla to hroz­ná řež. Po­tom ode­šel a usa­dil se v Et­a­m­ské jes­ky­ni.