EvanjelickýSudcov15,14

Sudcov 15:14

Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu išli v ús­trety s víťaz­ným jasotom, tu ho prenikol duch Hos­podinov, po­v­razy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili.


Verš v kontexte

13 Od­povedali mu: Nie, chceme ťa len po­viazať a vy­dať im do rúk, ale za­ručene ťa ne­u­smr­tíme. Vtedy ho po­viazali dvoma novými po­v­raz­mi a vy­vliek­li z rok­liny. 14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu išli v ús­trety s víťaz­ným jasotom, tu ho prenikol duch Hos­podinov, po­v­razy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. 15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, chytil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď prišiel až do Lechi, Filištíni kričali od rados­ti oproti ne­mu. Ale prišiel na neho Duch Hos­podinov, a po­v­razy, ktoré boly na jeho ramenách, staly sa jako ľanové niti, ktoré zhoria na oh­ni, a jeho putá sa rozp­lynuly s jeho rúk.

Evanjelický

14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu išli v ús­trety s víťaz­ným jasotom, tu ho prenikol duch Hos­podinov, po­v­razy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili.

Ekumenický

14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu vy­šli v ústrety s bojovým po­krikom, zrazu ho prenikol Hos­podinov duch a po­v­razy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené vlák­na a putá na jeho rukách po­volili.

Bible21

14 Když se Sam­son blížil k Le­chi, Fi­lištíni mu s křikem vy­razi­li na­pro­ti. Vtom se ho zmo­cnil Duch Hos­po­dinův. Pro­va­zy na jeho pažích najednou byly jako hořící kou­del a pou­ta mu spadla z ru­kou.