EvanjelickýSudcov15,1

Sudcov 15:1

Po is­tom čase, v dňoch žat­vy pšenice, Sam­son navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a po­vedal: Chcel by som voj­sť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil voj­sť.


Verš v kontexte

1 Po is­tom čase, v dňoch žat­vy pšenice, Sam­son navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a po­vedal: Chcel by som voj­sť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil voj­sť. 2 Jej otec po­vedal: Ja som mys­lel, že si ju znenávidel, a dal som ju tvoj­mu družbovi. Ale jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou mies­to nej. 3 Sam­son im po­vedal: Teraz sa ne­previním proti Filištín­com, ak im budem zle robiť.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel.

Evanjelický

1 Po is­tom čase, v dňoch žat­vy pšenice, Sam­son navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a po­vedal: Chcel by som voj­sť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil voj­sť.

Ekumenický

1 Ne­skôr počas žat­vy pšenice Sam­son navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a po­vedal: Chcem voj­sť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil voj­sť.

Bible21

1 Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Sam­son navštívit svou ženu a nesl jí kůzle. „Jdu za svou ženou do ložnice,“ řekl. Její otec ho tam ale ne­pustil: