EvanjelickýSudcov14,7

Sudcov 14:7

Po­tom išiel a rozp­rával sa s onou ženou; a páčila sa Sam­sonovi.


Verš v kontexte

6 Tu prenikol ho duch Hos­podinov a on roz­tr­hol leva ako kozľa, aj keď ne­mal nič v ruke. Ot­covi a mat­ke ne­povedal, čo urobil. 7 Po­tom išiel a rozp­rával sa s onou ženou; a páčila sa Sam­sonovi. 8 Keď po is­tom čase išiel tam vziať si ju za ženu, od­bočil z ces­ty, aby sa po­zrel na mŕt­ve telo levíčaťa. A hľa, v tele levíčaťa bol roj včiel a med,

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 A keď sišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Sam­sonovi.

Evanjelický

7 Po­tom išiel a rozp­rával sa s onou ženou; a páčila sa Sam­sonovi.

Ekumenický

7 Po­tom zišiel dolu, po­zhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila.

Bible21

7 Sam­son šel dál až do Tim­ny, pro­mlu­vil s tou ženou a lí­bi­la se mu.