EvanjelickýSudcov14,5

Sudcov 14:5

Sam­son išiel s ot­com i s mat­kou do Tim­ny. Keď prišli k tim­nat­ským viniciam, aj­hľa, levíča im vy šlo s revom oproti.


Verš v kontexte

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom. 5 Sam­son išiel s ot­com i s mat­kou do Tim­ny. Keď prišli k tim­nat­ským viniciam, aj­hľa, levíča im vy šlo s revom oproti. 6 Tu prenikol ho duch Hos­podinov a on roz­tr­hol leva ako kozľa, aj keď ne­mal nič v ruke. Ot­covi a mat­ke ne­povedal, čo urobil.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy sišiel Sam­son i jeho otec i jeho mat­ka dolu do Tim­naty a keď prišli až k viniciam Tim­naty, tu hľa, mladý lev reval oproti ne­mu.

Evanjelický

5 Sam­son išiel s ot­com i s mat­kou do Tim­ny. Keď prišli k tim­nat­ským viniciam, aj­hľa, levíča im vy šlo s revom oproti.

Ekumenický

5 Sam­son zišiel s otcom i mat­kou do Tim­ny. Keď pri­chádzali k viniciam Tim­ny, náh­le proti nim vy­skočil mladý revúci lev.

Bible21

5 Sam­son tedy šel se svým ot­cem a matkou do­lů do Tim­ny. Když přiš­li k městským vi­nicím, náhle na něj s ře­vem vy­skočil mladý lev.