EvanjelickýSudcov14,17

Sudcov 14:17

Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hos­tina; na sied­my deň jej to konečne pre­zradil, keď tak naliehala na neho; a ona pre­zradila hádan­ku svojim súk­meňov­com.


Verš v kontexte

16 Vtedy Sam­sonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a ne­miluješ ma. Dal si mojim súk­meňov­com hádan­ku a ne­prez­radil si mi ju. On jej od­povedal: Hľa, ani svoj­mu ot­covi a mat­ke som to ne­prez­radil. Tebe by som to mal pre­zradiť? 17 Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hos­tina; na sied­my deň jej to konečne pre­zradil, keď tak naliehala na neho; a ona pre­zradila hádan­ku svojim súk­meňov­com. 18 Na sied­my deň, skôr než vošiel do komory, mužovia mes­ta mu po­vedali: Čo je sladšie ako med? A čo je moc­nejšie ako lev? Ale on im po­vedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhád­li moju hádan­ku.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

17 A plakala pred ním tých sedem dní, v ktoré mali tú hos­tinu. A stalo sa na sied­my deň, že jej po­vedal, lebo ho sužovala, a potom oznámila hád­ku synom svoj­ho ľudu.

Evanjelický

17 Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hos­tina; na sied­my deň jej to konečne pre­zradil, keď tak naliehala na neho; a ona pre­zradila hádan­ku svojim súk­meňov­com.

Ekumenický

17 S plačom na neho naliehala až do sied­meho dňa hos­tiny. Po toľkom naliehaní jej to na sied­my deň pre­zradil. Ona po­tom hádan­ku pre­zradila svojim súk­meňov­com.

Bible21

17 Ona však na něj ce­lých sedm dní hosti­ny s pláčem naléha­la. Trápi­la ho tak, že jí tu hádanku sedmého dne pro­zra­dil, a ona ji pak pro­zra­di­la svým li­dem.