EvanjelickýSudcov14,16

Sudcov 14:16

Vtedy Sam­sonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a ne­miluješ ma. Dal si mojim súk­meňov­com hádan­ku a ne­prez­radil si mi ju. On jej od­povedal: Hľa, ani svoj­mu ot­covi a mat­ke som to ne­prez­radil. Tebe by som to mal pre­zradiť?


Verš v kontexte

15 Na štvr­tý deň po­vedali Sam­sonovej žene: Na­hovor svoj­ho muža, nech nám pre­zradí hádan­ku; ináč spálime teba i dom tvoj­ho ot­ca. Nato ste nás sem za­volali, aby ste nás ožob­ráčili? 16 Vtedy Sam­sonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a ne­miluješ ma. Dal si mojim súk­meňov­com hádan­ku a ne­prez­radil si mi ju. On jej od­povedal: Hľa, ani svoj­mu ot­covi a mat­ke som to ne­prez­radil. Tebe by som to mal pre­zradiť? 17 Ale ona plakala pred ním sedem dní, kým trvala hos­tina; na sied­my deň jej to konečne pre­zradil, keď tak naliehala na neho; a ona pre­zradila hádan­ku svojim súk­meňov­com.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy plakala žena Sam­sonova pred ním a vravela: Ty ma iba nenávidíš a ne­miluješ ma. Hád­ku si za­hádal synom môj­ho ľudu a mne si jej ne­povedal. A riekol jej: Hľa, ani len svoj­mu ot­covi ani svojej materi som jej nepovedal a tebe ju mám po­vedať?

Evanjelický

16 Vtedy Sam­sonova žena plakala pred ním a hovorila: Ty ma nenávidíš a ne­miluješ ma. Dal si mojim súk­meňov­com hádan­ku a ne­prez­radil si mi ju. On jej od­povedal: Hľa, ani svoj­mu ot­covi a mat­ke som to ne­prez­radil. Tebe by som to mal pre­zradiť?

Ekumenický

16 Po­tom Sam­sonova žena s plačom pred ním vravela: Ty ma len nenávidíš a ne­miluješ ma. Mojim súk­meňov­com si dal hádan­ku a mne si ju ne­prez­radil. Sam­son jej po­vedal: Veru, to som ne­prez­radil ani ot­covi, ani mat­ke a tebe by som to mal pre­zradiť?

Bible21

16 Sam­so­nova že­na tedy na něj s pláčem do­tíra­la: „­Ty mě vůbec nemáš rád! Ty mě ne­mi­lu­ješ. Dal jsi mým li­dem hádanku, a mně jsi ji neprozradil.“ „Neprozradil jsem ji ani své­mu otci a matce,“ ře­kl jí na to, „a to­bě ji mám prozradit?“