EvanjelickýSudcov14,12

Sudcov 14:12

Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju za sedem dní roz­lúštite, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat.


Verš v kontexte

11 Ale keď ho videli, dali mu trid­sať družbov, ktorí boli po­tom okolo neho. 12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju za sedem dní roz­lúštite, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. 13 Ale ak mi ju nebudete môcť roz­lúštiť, vy mi dáte trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat. Po­vedali mu: Daj nám tú hádan­ku, nech ju počujeme.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 A Sam­son im po­vedal: Do­voľte, aby som vám za­hádal hád­ku. Ak mi ju na­ozaj po­viete za sedem dní s­vadob­nej hostiny a uhád­nete, dám vám trid­sať ľanových košieľ a trid­sať sláv­nost­ných rúch na pre­menu.

Evanjelický

12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju za sedem dní roz­lúštite, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat.

Ekumenický

12 Sam­son im po­vedal: Dám vám hádan­ku. Ak mi ju roz­lúštite za sedem dní, dám vám trid­sať košieľ a trid­sať sviatočných šiat.

Bible21

12 „Chci vám dát hádanku,“ ře­kl jim Sam­son. „Když mi ji za sedm dní téhle hosti­ny zod­po­ví­te a uhodnete, dám vám třicet košil a třica­te­ry svá­teční ša­ty.