EvanjelickýSudcov13,6

Sudcov 13:6

Žena to šla po­vedať svoj­mu mužovi. Hovorila: Prišiel ku mne Boží muž, vy­zeral ako an­jel Boží a šiel z neho strach. Ne­pýtala som sa, od­kiaľ je, a ani on mi ne­povedal svoje meno.


Verš v kontexte

5 Lebo počneš a porodíš syna. Brit­va sa ne­smie dot­knúť jeho hlavy; lebo chlapec bude za­sväten­com Božím od života mat­ky, a on začne vy­slobodzovať Iz­rael z rúk Filištín­cov. 6 Žena to šla po­vedať svoj­mu mužovi. Hovorila: Prišiel ku mne Boží muž, vy­zeral ako an­jel Boží a šiel z neho strach. Ne­pýtala som sa, od­kiaľ je, a ani on mi ne­povedal svoje meno. 7 Po­vedal mi však: Hľa, počneš a porodíš syna; pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té; lebo chlapec bude za­sväten­com Božím od života mat­ky až do svojej smr­ti.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď prišla žena, po­vedala svoj­mu mužovi: Muž Boží prišiel ku mne, ktorého vzoz­renie bolo jako vzoz­renie an­jela Božieho, strašný bol veľmi, pre­to som sa ho ani ne­pýtala, od­kiaľ je, ani mi ne­oz­námil svoj­ho mena.

Evanjelický

6 Žena to šla po­vedať svoj­mu mužovi. Hovorila: Prišiel ku mne Boží muž, vy­zeral ako an­jel Boží a šiel z neho strach. Ne­pýtala som sa, od­kiaľ je, a ani on mi ne­povedal svoje meno.

Ekumenický

6 Žena to šla oznámiť svoj­mu mužovi. Po­vedala: Prišiel ku mne Boží muž. Vy­zeral ako Boží an­jel a vzbudzoval bázeň. Ne­opýtala som sa ho, od­kiaľ je a on mi ne­povedal svoje meno.

Bible21

6 Že­na šla a vy­právě­la své­mu muži: „Přišel za mnou Boží muž, vy­pa­dal jako Boží an­děl! Sa­mou hrůzou jsem se ne­ze­pta­la, odkud je. Neře­kl mi ani své jméno,