EvanjelickýSudcov12,8

Sudcov 12:8

Po ňom spravoval Iz­rael Ib­cán z Bet­lehema.


Verš v kontexte

7 Jef­te spravoval Iz­rael šesť rokov. Keď zo­mrel Gileádovec Jef­te, po­chovali ho v Gileáde, v jeho mes­te. 8 Po ňom spravoval Iz­rael Ib­cán z Bet­lehema. 9 Mal trid­sať synov a trid­sať dcér, ktoré po­vydával z domu, a trid­sať dcér pri­viedol svojim synom od­inakiaľ. Spravoval Iz­rael sedem rokov.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Po ňom súdil Iz­raela Ib­cán z Bet­lehema.

Evanjelický

8 Po ňom spravoval Iz­rael Ib­cán z Bet­lehema.

Ekumenický

8 Po ňom bol sud­com v Izraeli Ib­cán z Betlehema.

Bible21

8 Po něm byl v Iz­rae­li soud­cem Ib­can z Bet­lé­ma.