EvanjelickýSudcov12,13

Sudcov 12:13

Po ňom spravoval Iz­rael Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn.


Verš v kontexte

12 Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom. 13 Po ňom spravoval Iz­rael Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn. 14 Mal štyrid­sať synov a trid­sať vnukov, ktorí jaz­dievali na sedem­desiatich os­liat­kach. Spravoval Iz­rael osem rokov.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 A po ňom súdil Iz­raela Ab­dón, syn Hil­lelov, Piraton­ský.

Evanjelický

13 Po ňom spravoval Iz­rael Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn.

Ekumenický

13 Po ňom za sud­cu v Izraeli na­stúpil Pireatónčan Ab­dón, Hil­lélov syn.

Bible21

13 Po něm byl v Iz­rae­li soud­cem Ab­don, syn Hi­le­la Pi­ra­ton­ského.