EvanjelickýSudcov12,12

Sudcov 12:12

Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom.


Verš v kontexte

11 Po ňom spravoval Iz­rael Zebulúnec Élón. Spravoval Iz­rael desať rokov. 12 Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom. 13 Po ňom spravoval Iz­rael Pireátončan Áb­dón, Hil­lélov syn.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 A keď zo­mrel Élon Za­bulon­ský, po­chovali ho v Aj­jalone, v zemi Za­bulonovej.

Evanjelický

12 Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom.

Ekumenický

12 Keď Zebúlunovec Elón zo­mrel, po­chovali ho v zebúlunskom kraji v Ajjalóne.

Bible21

12 Když Elon Za­bulon­ský zemřel, byl po­hřben v Ajalo­nu v za­bulon­ském kra­ji.