EvanjelickýSudcov12,11

Sudcov 12:11

Po ňom spravoval Iz­rael Zebulúnec Élón. Spravoval Iz­rael desať rokov.


Verš v kontexte

10 Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Bet­leheme. 11 Po ňom spravoval Iz­rael Zebulúnec Élón. Spravoval Iz­rael desať rokov. 12 Keď Zebulúnec Élón zo­mrel, po­chovali ho v Ajalóne v kraji zebulún­skom.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A po ňom súdil Iz­raela Élon Za­bulon­ský a súdil Iz­raela desať rokov.

Evanjelický

11 Po ňom spravoval Iz­rael Zebulúnec Élón. Spravoval Iz­rael desať rokov.

Ekumenický

11 Po ňom sa sud­com v Izraeli stal Zebúlunovec Elón. On súdil Iz­rael desať rokov.

Bible21

11 Po něm byl v Iz­rae­li soud­cem Elon Za­bulon­ský. Ten sou­dil Iz­rael deset let.