EvanjelickýSudcov12,10

Sudcov 12:10

Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Bet­leheme.


Verš v kontexte

9 Mal trid­sať synov a trid­sať dcér, ktoré po­vydával z domu, a trid­sať dcér pri­viedol svojim synom od­inakiaľ. Spravoval Iz­rael sedem rokov. 10 Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Bet­leheme. 11 Po ňom spravoval Iz­rael Zebulúnec Élón. Spravoval Iz­rael desať rokov.

späť na Sudcov, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 A keď zo­mrel Ib­cán, po­chovali ho v Bet­leheme.

Evanjelický

10 Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Bet­leheme.

Ekumenický

10 Keď Ib­cán zo­mrel, po­chovali ho v Betleheme.

Bible21

10 Když Ib­can zemřel, byl po­hřben v Bet­lémě.