EvanjelickýSudcov11,37

Sudcov 11:37

Po­tom po­vedala svoj­mu ot­covi: Do­praj mi ešte toto: Ušet­ri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panen­stvo, ja i moje priateľky.


Verš v kontexte

36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal slovo Hos­podinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hos­podin ti do­prial vy­pom­stiť sa na tvojich ne­priateľoch Am­món­coch. 37 Po­tom po­vedala svoj­mu ot­covi: Do­praj mi ešte toto: Ušet­ri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panen­stvo, ja i moje priateľky. 38 On jej po­vedal: Choď! a pre­pus­til ju na dva mesiace. Od­išla so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panen­stvo.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

37 A ešte povedala svoj­mu ot­covi: Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma dva mesiace, aby som od­išla a sišla na vr­chy a plakala nad svojím panen­stvom, ja i moje priateľky.

Evanjelický

37 Po­tom po­vedala svoj­mu ot­covi: Do­praj mi ešte toto: Ušet­ri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panen­stvo, ja i moje priateľky.

Ekumenický

37 Po­tom ot­covi po­vedala: Ušet­ri ma, do­praj mi ešte dva mesiace. Odídem do hôr s priateľkami oplakávať svoje panen­stvo.

Bible21

37 Po­tom svého otce požáda­la: „Pro­sím jen o jedno: Pu­sť mě na dva měsíce, ať smím cho­dit po horách a se svý­mi druž­ka­mi pla­kat nad mým panenstvím.“