EvanjelickýSudcov11,33

Sudcov 11:33

Spôsobil im veľmi ťažkú porážku, od Aróéru až po kraj Min­nít - dvad­sať miest - a až po Ábel-Kerámím. Tak boli po­korení Am­món­ci pred Iz­rael­cami.


Verš v kontexte

32 Po­tom tiahol Jef­te do voj­ny proti Am­món­com a Hos­podin mu ich dal do rúk. 33 Spôsobil im veľmi ťažkú porážku, od Aróéru až po kraj Min­nít - dvad­sať miest - a až po Ábel-Kerámím. Tak boli po­korení Am­món­ci pred Iz­rael­cami. 34 Po­tom Jef­te prišiel do Mic­py k svoj­mu domu; a hľa, práve mu vy­šla jeho dcéra v ús­trety s bub­nami a tan­cujúc. Bolo to jeho jediné dieťa; ok­rem nej ne­mal ani syna ani dcéru.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

33 A zbil ich od Aro­era až po­tiaľ, ako ideš do Min­níta, dvad­sať miest, a až po Ábel-vinice porážkou, veľmi velikou, a tak boli zo­hnutí synovia Am­monovi pred syn­mi Iz­raelovými.

Evanjelický

33 Spôsobil im veľmi ťažkú porážku, od Aróéru až po kraj Min­nít - dvad­sať miest - a až po Ábel-Kerámím. Tak boli po­korení Am­món­ci pred Iz­rael­cami.

Ekumenický

33 Spôsobil veľkú porážku dvad­siatim mes­tám od Aróeru po ces­tu, ktorou sa vchádza do Min­nítu, až po Ábel-Keramím. Tak boli Amónčania po­korení pred Iz­raelit­mi.

Bible21

33 Zpustošil dvacet měst od Aro­eru směrem k Miní­tu až po Abel-ke­ra­mim. Kvů­li té hroz­né porážce se tenkrát Amon­ci mu­se­li před syny Iz­rae­le pokořit.