EvanjelickýSudcov11,31

Sudcov 11:31

ktokoľvek mi vy­j­de zo dverí môj­ho domu v ús­trety, keď sa v po­koji vrátim domov od Am­món­cov, bude pat­riť Hos­podinovi, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť.


Verš v kontexte

30 Jef­te dal Hos­podinovi ten­to sľub: Ak mi vy­dáš Am­món­cov do rúk, 31 ktokoľvek mi vy­j­de zo dverí môj­ho domu v ús­trety, keď sa v po­koji vrátim domov od Am­món­cov, bude pat­riť Hos­podinovi, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. 32 Po­tom tiahol Jef­te do voj­ny proti Am­món­com a Hos­podin mu ich dal do rúk.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 vtedy bude, že to, čo vy­j­de zo dverí môj­ho domu oproti mne, keď sa na­vrátim v po­koji od synov Am­monových, bude Hos­podinovo, a budem to obetovať zápal­nou obeťou.

Evanjelický

31 ktokoľvek mi vy­j­de zo dverí môj­ho domu v ús­trety, keď sa v po­koji vrátim domov od Am­món­cov, bude pat­riť Hos­podinovi, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť.

Ekumenický

31 a ja sa od nich bez ujmy vrátim, po­tom ktokoľvek mi z môjho domu vy­j­de v ústrety, bude pat­riť Hos­podinovi ako spaľovaná obeta.

Bible21

31 a vrátím se do­mů jako vítěz, první, co mi vy­jde ze vrat na­pro­ti, připadne Hos­po­di­nu jako má zápalná oběť.“