EvanjelickýSudcov11,24

Sudcov 11:24

Veď čo ti dá do vlast­níc­tva tvoj boh Kemóš, to bude tvojím vlast­níc­tvom, a čokoľvek Hos­podin, náš Boh, dá nám do vlast­níc­tva, to bude naším vlast­níc­tvom.


Verš v kontexte

23 Tak­to vy­hnal Hos­podin, Boh Iz­raela, Amorej­cov spred tváre svoj­ho iz­rael­ského ľudu - a ty, ty ho chceš vy­hnať? 24 Veď čo ti dá do vlast­níc­tva tvoj boh Kemóš, to bude tvojím vlast­níc­tvom, a čokoľvek Hos­podin, náš Boh, dá nám do vlast­níc­tva, to bude naším vlast­níc­tvom. 25 Si ty azda lepší ako moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov? Či on viedol spor s Iz­raelom, alebo sa pus­til s ním do voj­ny?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Či az­da nie je tak, že národ, ktorý ti dá vy­hnať Kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičs­tva, a ktorýkoľvek národ vyženie Hos­podin, náš Bôh, zp­red našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičs­tva?

Evanjelický

24 Veď čo ti dá do vlast­níc­tva tvoj boh Kemóš, to bude tvojím vlast­níc­tvom, a čokoľvek Hos­podin, náš Boh, dá nám do vlast­níc­tva, to bude naším vlast­níc­tvom.

Ekumenický

24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme.

Bible21

24 Ne­d­ržíš se snad to­ho, co ti dal tvůj bůh Ke­moš? Stejně tak my se drží­me to­ho, co nám dal Hos­po­din, náš Bůh.