EvanjelickýSudcov11,20

Sudcov 11:20

Ale Síchón ne­veril Iz­raelu, že len prej­de cez jeho územie; zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Iz­raelu.


Verš v kontexte

19 Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to. 20 Ale Síchón ne­veril Iz­raelu, že len prej­de cez jeho územie; zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Iz­raelu. 21 Hos­podin, Boh Iz­raela, dal Síchóna a všetok jeho ľud Iz­raelu do rúk, Iz­rael ho porazil a za­bral celú krajinu Amorej­cov, ktorí tam bývali.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 Lež Síchon ne­veril Iz­raelovi, aby bol do­volil prejsť cez svoje územie. Ale Síchon shromaždil všetok svoj ľud, a položili sa táborom v Joh­se, a bojoval s Iz­raelom.

Evanjelický

20 Ale Síchón ne­veril Iz­raelu, že len prej­de cez jeho územie; zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Iz­raelu.

Ekumenický

20 Síchon však nedôveroval tomu, že Iz­rael cez jeho územie len prej­de. Zhromaždil všetok svoj ľud, utáboril sa v Jahace a začal bojovať proti Iz­raelu.

Bible21

20 Si­chon ale Iz­rae­li ne­věřil, že jeho územím jen pro­jde, a tak shro­máž­dil ce­lé své voj­sko, utá­bořil se v Jahce a na­pa­dl Iz­rael.