EvanjelickýSudcov11,19

Sudcov 11:19

Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to.


Verš v kontexte

18 Po­tom putoval púšťou a obišiel Edóm a Moáb. Tak prišli do krajiny východ­ne od Moáb­ska a utáborili sa za Ar­nónom, ale ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moábu. 19 Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to. 20 Ale Síchón ne­veril Iz­raelu, že len prej­de cez jeho územie; zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Iz­raelu.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

19 A Iz­rael po­slal po­slov k Síchonovi, kráľovi, Amoreja, ku kráľovi Chešbona, a Iz­rael mu riekol: Nech prej­deme, prosím, cez tvoju zem až na svoje mies­to!

Evanjelický

19 Tu Iz­rael po­slal po­slov amorej­skému kráľovi Síchónovi, kráľovi Chešbónu, a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou až po moje mies­to.

Ekumenický

19 Po­tom Iz­rael po­slal po­slov k amorejskému kráľovi Síchonovi, kráľovi Chešbónu, a požiadal ho: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou do našej!

Bible21

19 Teh­dy Iz­rael vy­s­lal po­s­ly k emo­rej­ské­mu krá­li Si­cho­novi sídlící­mu v Cheš­bo­nu. Iz­rael mu ře­kl: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí až k nám domů.‘