EvanjelickýSudcov11,16

Sudcov 11:16

ale keď Iz­rael vy­šiel z Egyp­ta a šiel púšťou po Čer­vené more a prišiel do Kádeša,


Verš v kontexte

15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­odňal Moáb­com a Am­món­com ich krajinu, 16 ale keď Iz­rael vy­šiel z Egyp­ta a šiel púšťou po Čer­vené more a prišiel do Kádeša, 17 Iz­rael po­slal po­slov k edóm­skemu kráľovi a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edómu ho ne­vypočul. Aj k moáb­skemu kráľovi po­slal po­slov, ale ani ten ne­sú­hlasil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale keď išli hore z Egyp­ta, išiel Iz­rael púšťou až k Rudému moru a prišiel do Kádeša.

Evanjelický

16 ale keď Iz­rael vy­šiel z Egyp­ta a šiel púšťou po Čer­vené more a prišiel do Kádeša,

Ekumenický

16 Keď tiahol Iz­rael z Egypta a šiel púšťou k Červenému moru a prišiel do Kádeša,

Bible21

16 Na cestě z Egyp­ta Iz­rael pro­cházel pouští až k Rudé­mu moři. Když přiš­li do Ká­deše,