EvanjelickýSudcov11,13

Sudcov 11:13

Kráľ Am­món­cov od­povedal Jef­teho po­slom: Iz­rael za­bral moju krajinu, keď vy­chádzal z Egyp­ta, od Ar­nónu až po Jab­bok a po Jor­dán. Teraz mi to dob­rovoľne vráť.


Verš v kontexte

12 Jef­te po­slal po­slov k am­món­skemu kráľovi a od­kázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne na­pad­núť moju krajinu? 13 Kráľ Am­món­cov od­povedal Jef­teho po­slom: Iz­rael za­bral moju krajinu, keď vy­chádzal z Egyp­ta, od Ar­nónu až po Jab­bok a po Jor­dán. Teraz mi to dob­rovoľne vráť. 14 Jef­te po­slal znovu po­slov k am­món­skemu kráľovi

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 A kráľ synov Am­monových po­vedal po­slom Jef­tovým: Lebo Iz­rael vzal moju zem, keď išiel hore z Egyp­ta, od Ar­nona až po Jabok a až po Jor­dán, pre­to teraz vráť mi tie k­raje v po­koji.

Evanjelický

13 Kráľ Am­món­cov od­povedal Jef­teho po­slom: Iz­rael za­bral moju krajinu, keď vy­chádzal z Egyp­ta, od Ar­nónu až po Jab­bok a po Jor­dán. Teraz mi to dob­rovoľne vráť.

Ekumenický

13 Jef­teho po­slom kráľ Amónčanov od­povedal: Keď Iz­rael vy­chádzal z Egypta, ob­sadil moje územie od Ar­nónu až po Jab­bók a po Jor­dán. Teraz mi ho dob­rovoľne vráť!

Bible21

13 Amon­ský král jim od­po­věděl: „To, že Iz­rael na cestě z Egyp­ta za­bral mou zem od Arno­nu k Jaboku až po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!“