EvanjelickýSudcov1,29

Sudcov 1:29

Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere.


Verš v kontexte

28 No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal. 29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere. 30 Zebulún ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu, ani obyvateľov Na­halólu, tak zo­stali Kanaán­ci bývať upro­stred neho a museli nútene pracovať.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere.

Evanjelický

29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere.

Ekumenický

29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi.

Bible21

29 Efraim ne­byl s to vy­hnat Kananej­ce byd­lící v Ge­ze­ru, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi.