EvanjelickýSudcov1,28

Sudcov 1:28

No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal.


Verš v kontexte

27 Menašše ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šeánu a ne­pod­manil si jeho dediny, ani Taanach a jeho dediny, ani obyvateľov Dóru s jeho dedinami, ani obyvateľov Jib­leámu s jeho dedinami, ani obyvateľov Megid­da a jeho dediny; a tak os­tali Kanaán­ci bývať v krajine. 28 No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal. 29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 Ale stalo sa, keď zo­sil­nel Iz­rael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vy­hnať ne­vyh­nal ho.

Evanjelický

28 No keď Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaán­cov k robotám; ale vy­hnať ich ne­vládal.

Ekumenický

28 Keď však Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaánčanov k robotám, vy­hnať ich ne­vládal.

Bible21

28 Když Iz­rael pozdě­ji ze­sí­lil, podro­bil Kananej­ce nu­ceným pracím, ale úplně se jich ne­z­bavil.